Integritetspolicy

Vi på Norisma AS är måna om att skydda våra kunders, leverantörers och andras personuppgifter. I denna integritetspolicy beskriver vi närmare hur vi behandlar personuppgifter inom vår verksamhet, när du handlar av oss via vår webbplats eller kontaktar oss på annat sätt, som t.ex. via e-post, telefon, Min sida eller ett webbformulär.

Här nedan finns information om vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi gör det och vilka rättigheter du har i samband med att vi behandlar personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar är Norisma AS via företagets vd. Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter är våra kontaktuppgifter följande:

Adress: Maridalsveien 163, 0461 Oslo, Norge
E-post: [email protected]
Telefon: (0)851782060
Organisationsnummer: 997 355 911

Varför samlar vi in personuppgifter och vilka uppgifter samlar vi in

Inledning

Vi samlar in och använder personuppgifter i olika syften. Det kan vara kontaktuppgifter till våra kunder och leverantörer, adresser för utskick av nyhetsbrev och uppgifter du lämnar om du kontaktar oss i andra ärenden.

Dina beställningar

När du gör en beställning hos oss upprättas en löpande kundrelation. I vårt system sparas uppgifter om namn, adress, telefon, e-post och födelsedatum. Här registreras även information om inköpta produkter och andra löpande abonnemang.

De personuppgifter som registreras är huvudsakligen uppgifter vi behöver för att kunna leverera varor till dig samt kontakta dig med anledning av ditt abonnemang. Vi behandlar personuppgifterna enligt det avtal vi har med dig.

Av säkerhetsskäl sparar vi även den IP-adress som används för att registrera beställningen. Detta gör vi för att förhindra bedrägerier. Norisma AS överlåter sina fordringar till Arvato Finance AB, som hanterar fakturainbetalningar samt behandlar personuppgifter om inköp som gjorts från Norisma AS.

Vi är även skyldiga att spara personuppgifter som lämnats i samband med att beställningar gjorts. Detta i enlighet med lagar och regler gällande redovisning, hantering av avgifter och eventuell garanti-/returhantering. Detta innebär att historiken inte raderas förrän det gått minst fem år.

Kreditvärdering

Vi utför kreditkontroller på alla nya kunder via vår partner Bisnode AB. Om din kreditvärdighet är för låg kan du inte handla på kredit hos oss. Kreditvärdigheten beräknas utifrån den information som finns registrerad i personupplysningen, däribland taxerad inkomst, inkomstutveckling, tillgångar samt betalningsanmärkningar.

Utlåtanden från kunder

När du upprättar en kundrelation med oss vill vi gärna veta vad du tycker om produkten. Om du ger feedback publiceras den på vår webbsida om du samtycker till det. Då kommer ditt namn att framgå om du uppgett det.

Användning av personuppgifter i marknadsföringssyfte

Mottagande av nyhetsbrev
Vi erbjuder befintliga och potentiella kunder att ta emot nyhetsbrev, information om vår verksamhet, produktrekommendationer, tävlingserbjudanden och andra erbjudanden via e-post och sms.

Det är frivilligt att ta emot dessa och man kan avregistrera sig från att ta emot nyhetsbrev. Det är även enkelt att avregistrera sig från e-postlistan via kontosidan («Min sida»), eller genom att klicka på «avregistrera mig från nyhetsbrev» längst ner i det e-postmeddelande du fått, eller genom att kontakta oss per telefon eller e-post.

Befintliga kunder informeras om våra produkter i enlighet med marknadsföringslagen. Vi kan även skicka nyhetsbrev när kundrelationen upphört eller till andra som önskar få vårt nyhetsbrev, men då efter samtycke.

Användning av cookies

Vår webbsida använder cookies för att vi ska kunna analysera varifrån trafiken kommer, vad besökarna klickar på samt för att ta fram statistik med mera för att kunna erbjuda bättre webbsidor och marknadsföra våra produkter.

Här kan du läsa mer om cookies och vilka cookies vi använder.

Sociala medier

Norisma AS använder aktivt sociala medier som Facebook, Instagram och Snapchat. Observera att om du besöker oss via sådana medier är det dessa webbplatsers integritetspolicyer som gäller.

På sociala medier lägger vi ut nyheter, bra erbjudanden och tävlingar. Om du deltar i en tävling via sociala medier kan personuppgifter om dig bli registrerade i vårt system. En sådan registrering baseras på ditt samtycke.

Vi använder oss även av sociala medier för direktmarknadsföring. Därför kan annonser för våra produkter publiceras på din profil på sociala medier. I samband med detta använder vi din e-postadress för att kunna rikta annonser. Vi lämnar endast ut din e-postadress till tredje part efter att vi inhämtat ditt samtycke.

Utlämnande av personuppgifter till andra

Personuppgifter lämnas endast ut till andra i de fall lagen tillåter det eller om så anges i denna integritetspolicy. Detta gäller i synnerhet i samband med leverans av beställningar, i bokföringssyfte, vid marknadsföring eller om du på förhand gett tillstånd till det. I samband med leveranser kommer exempelvis de tjänsteleverantörer vi anlitar (speditörer, logistikföretag, banker) att få tillgång till de uppgifter de behöver för att genomföra beställningen. Tjänsteleverantörerna har endast tillåtelse att använda uppgifterna för att utföra sina bestämda uppgifter.

Norisma AS använder sig av externa tjänsteleverantörer (personuppgiftsbiträden) som kan komma att behandla personuppgifter på uppdrag av oss. Vid sådana tillfällen ingår vi skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal för att skydda informationssäkerheten i alla led av behandlingen. Om du vill ha information om våra personuppgiftsbiträden kan du kontakta oss via e-post eller telefon.

Alla personuppgifter vi behandlar hanteras inom EU/EES-området.

Lagring och skydd av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för det syfte personuppgifterna samlats in i. Det innebär till exempel att personuppgifter som vi behandlar med ditt samtycke raderas om du återkallar samtycket.

De personuppgifter vi behandlar för att fullfölja ett avtal med dig raderas när avtalet slutförts och alla avtalsenliga eller lagstadgade skyldigheter är uppfyllda.

Norisma AS tar säkerhetsfrågor på allvar och genomför regelbundet kontroller för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras korrekt.

Dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter

Du har rätt att få insyn i vilka personuppgifter vi har registrerat om dig och du kan när som helst begära att de ändras, korrigeras eller raderas.

Frågor om personuppgiftshantering, korrigering, radering och liknande kan ställas till [email protected]. Vi kommer be dig att bekräfta din identitet eller uppge ytterligare information innan du kan utöva dina rättigheter. Detta gör vi för att säkerställa att vi endast lämnar ut dina personuppgifter till dig – och inte till någon som utger sig för att vara du.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter du lämnat till oss utlämnade i ett strukturerat och överförbart format. Detta kallas rätten till dataportabilitet och gäller uppgifter du lämnat till oss efter samtycke eller enligt avtal. Mer information om dessa rättigheter finns på Datainspektionens webbplats: www.datainspektionen.se.

Klagomål

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte överensstämmer med den beskrivning vi ger här eller att vi på andra sätt bryter mot personuppgiftslagstiftningen kan du vända dig till Datainspektionen. Information om hur du kontaktar Datainspektionen finns på deras webbplats: www.datainspektionen.se.

Ändringar

Om våra tjänster eller reglerna för personuppgiftsbehandling ändras kan den information du fått här komma att ändras. Uppdaterad information finns alltid lätt tillgänglig på vår webbplats.